Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Czy seniorzy surfują po Internecie?

Internet

Młodsze pokolenia bez problemu porusza się w Sieci i wykorzystuje ją codziennie do różnego typu działań.

Niestety seniorzy nie korzystają z dobrobytu internetowych możliwości w tak szerokim zakresie, a niektórzy są wykluczeni cyfrowo. Jednak jeżeli to czytasz, to najprawdopodobniej jesteś aktywnym uczestnikiem wirtualnego świata. 

Aktualnie Internet dla seniorów staje się miejscem dokonywania zakupów, pozyskiwania informacji czy świadomego uczestnictwa w mediach społecznościowych. Wielu seniorów spędza nawet kilka godzin surfując w Sieci. 

Co decyduje, że senior staje się Internautą?

Niewątpliwie pierwszym czynnikiem jest dostęp do Internetu. W Polsce wciąż mamy białe plamy w tym zakresie, szczególnie w małych miejscowościach. Istotna dla osób starszych jest również przejrzystość stron internetowych i intuicyjny sposób nawigacji po nich. Seniorzy cenią sobie prosty interfejs umożliwiający łatwy kontakt oraz proste i rzetelne opisy produktów lub usług proponowanych w Internecie. 

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku osoby starsze najczęściej wykorzystywały Internet w sprawach prywatnych:

  • w celu czytania on-line wiadomości, gazet lub czasopism (77,4% osób w wieku 65–74 lata, korzystających z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy) 
  • wyszukiwania informacji o towarach lub usługach (67,8%)
  • wyszukiwania informacji związanych ze zdrowiem (65,1%)
  • wysyłania i odbierania poczty elektronicznej (61,1%)
  • korzystania z usług bankowości internetowej (41,1%)

W 2019 r. 12,2% osób w wieku 65–74 lata korzystało (w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie) z usług administracji publicznej świadczonych przez Internet. W stosunku do roku poprzedniego odsetek ten wzrósł o 1,3 p. procentowego.

W 2019 r. wzrosła również liczba osób w wieku 65–74 lata, które przez Internet dokonywały zakupów do użytku prywatnego (w ciągu ostatnich 12 miesięcy). W analizowanym roku udział tych osób ukształtował się na poziomie 13,2%, tj. o 2,8 p. proc wyższym niż rok wcześniej. Najczęściej zamawiały one odzież i sprzęt sportowy (41,0% seniorów robiących zakupy przez Internet), a także meble, pojazdy, artykuły AGD, zabawki i biżuterię (33,7%).

Jak wynika z danych CBOS przed pandemią wśród osób powyżej 54 roku życia z Internetu w Polsce korzystało mniej niż połowa. Wśród jeszcze starszych (65 lat i więcej) jest  to  jedna czwarta, choć w grupach tych liczby zależą w znacznym stopniu od poziomu wykształcenia. Pandemia, zamknięcie w domu i odizolowanie od najbliższych zwiększyło procent seniorów korzystających z Sieci. Seniorzy zaczęli jeszcze w większym stopniu wykorzystywać urządzenia mobilne do kontaktów z bliskimi, poszukiwania informacji i robienia zdjęć, ale wzrosła  również liczba osób starszych dokonujących zakupów online. Zmiana sytuacji spowodowała, że nie mając innych możliwości część osób starszych przekonała się do nowych dla nich technicznych możliwości i zaczęła być aktywnym uczestnikiem wirtualnego świata. 

Kategoria