Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Urazy u seniorów

Urazy

Stowarzyszenie EuroSafe, zajmujące się problematyką wypadków w Europie podaje, że w Europie w wyniku urazów umiera ponad 228 tys. osób, z czego blisko 48% stanowią osoby powyżej 65 roku życia.

Po 60 roku życia nasze ciało przestaje być już tak elastyczne jak wcześniej i dużo prościej o wszelkiego typu urazy. 

Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytut Badawczego można wyraźnie zauważyć różnice pomiędzy czynnikami ryzyka wypadków osób w wieku produkcyjnym i osób starszych. 

Do najważniejszych ogólnych czynników ryzyka urazów wśród seniorów  można zaliczyć:

  • problemy z koordynacją ruchową, narządem równowagi i wzroku
  • obciążenia chorobami przewlekłymi
  • niewielką aktywność fizyczną (wynikająca m.in. z ograniczonej sprawności ruchowej)
  • samotność
  • nieprzystosowanie domów do potrzeb osoby starszej (wysokie wanny, wysokie progi, wąskie ciągi komunikacyjne, wysokie szafki itp.)
  • słabe wsparcie społeczne.

Dlatego, gdy tylko możemy przeciwdziałajmy potencjalnym urazom. Przeorganizujmy przestrzeń, poszukajmy pomocy doraźnej, spotykajmy się z ludźmi, dbajmy o ruch, który utrzyma naszą sprawność na wysokim poziomie. 

U osób starszych większą rolę w ryzyku urazów odgrywają takie czynniki jak: stan zdrowia, indywidualne samopoczucie i warunki środowiska życia. Sprawmy, by na wszystkich tych polach wyeliminować potencjalne możliwości zrobienie sobie krzywdy. 

Pamiętajmy, że zwykły upadek u osoby starszej, szczególnie po 75 roku życia może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dla seniorów właśnie środowisko domowe stanowi największe zagrożenie. Badania wskazują, że urazy powstałe w domach, które doprowadzają do hospitalizacji osoby starszej wynoszą 69% wśród osób w wieku 60-64 lat,  podczas gdy już u osób powyżej 85 roku życia odsetek ten wzrasta do 87%.

Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytut Badawczego.

Kategoria