Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Z cyklu "SENIORZY NA ŚWIECIE" - Holandia

Wiatrak w Holandii.

Holandia jest znana ze swojego postępowego społeczeństwa, które ceni sobie dobro wszystkich swoich obywateli, w tym osób starszych.

Z populacją ponad 17 milionów ludzi kraj ma stosunkowo wysoką średnią długość życia, bo około 82 lat, co oznacza, że w kraju żyje znaczna liczba starszych dorosłych. Na standard życia i dobrobyt seniorów w Holandii wpływa szereg czynników społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych. W tym wpisie przedstawimy niektóre z kluczowych problemów, z jakimi borykają się osoby starsze w Holandii i sprawdzimy, czy ogólnie rzecz biorąc są one powszechnie szczęśliwe.

 

Problemy społeczne

Jednym z głównych problemów społecznych, z jakimi borykają się osoby starsze w Holandii, jest samotność.

Według badań, około 40% osób starszych w Holandii cierpi z powodu samotności, a liczba ta rośnie. Problem ten wynika z wielu czynników, takich jak zmiany w stylu życia, rozwój technologii, mobilność rodzin, zmiany kulturowe oraz zmiany demograficzne. Wiele osób starszych żyje samotnie lub z ograniczoną interakcją społeczną, co prowadzi do izolacji i braku wsparcia emocjonalnego.

W Holandii, istnieje wiele organizacji i programów, które próbują rozwiązać ten problem, takich jak „przyjaciele starszych”, które polegają na parowaniu wolontariuszy z osobami starszymi, aby zapewnić im towarzystwo i wsparcie emocjonalne. Często obcokrajowcy, którzy stanowią aż 20% populacji kraju, uczący się języka holenderskiego są parowani z holenderskimi seniorami w celu odbywania konwersacji. Z jednej strony imigranci doskonalą swoje umiejętności językowe, a z drugiej dotrzymują seniorom towarzystwa. Władze starają się także poprawić warunki życia dla osób starszych poprzez budowę nowych domów opieki, centrów rekreacyjnych i klubów dla seniorów. Jednakże, pomimo tych inicjatyw, problem samotności wśród osób starszych pozostaje dużym wyzwaniem dla społeczeństwa holenderskiego.

Innym problemem społecznym, z którym borykają się osoby starsze w Holandii, jest ageizm, czyli dyskryminacja lub uprzedzenia ze względu na wiek danej osoby. Może się to przejawiać na różne sposoby, takie jak ograniczone możliwości zatrudnienia, dyskryminacja w zakresie opieki zdrowotnej lub wykluczenie z aktywności społecznej. Ageizm może mieć znaczący wpływ na samoocenę i zdrowie psychiczne starszych osób, sprawiając, że czują się one niedoceniane i marginalizowane w społeczeństwie.

W Holandii podejmuje się wiele działań, aby przeciwdziałać ageizmowi, w tym kampanie społeczne, szkolenia dla pracowników, edukację społeczną i finansowe wsparcie dla organizacji, które zajmują się promowaniem równości i walką z dyskryminacją. Jednakże, aby rozwiązać ten problem, konieczne jest dalsze działanie i edukacja społeczeństwa na temat negatywnych skutków ageizmu i konieczności promowania szacunku i równości wobec osób starszych.

 

Standard życia

Pomimo pewnych problemów społecznych, standard życia osób starszych w Holandii jest ogólnie wysoki, gdyż kraj ten ma jedno z najwyższych PKB na mieszkańca na świecie. System opieki zdrowotnej jest również bardzo dobrze rozwinięty, a starsi ludzie mają dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, leków i rehabilitacji.

Ponadto, Holandia oferuje wiele programów wsparcia dla seniorów, takich jak programy mieszkaniowe, usługi opieki domowej oraz wakacje dla seniorów. Wiele z tych programów jest finansowanych przez rząd holenderski, co zapewnia seniorom dodatkowe wsparcie.

Osoby starsze w Holandii cieszą się również wysokim poziomem stabilności finansowej. System emerytalny jest dobrze finansowany i stabilny, a wiek emerytalny jest jednym z najwyższych na świecie. Oznacza to, że starsi dorośli mogą przejść na emeryturę wygodnie i mają dostęp do zasobów, których potrzebują, aby prowadzić satysfakcjonujące życie.

 

Poziom Szczęścia

Jeśli chodzi o szczęście, starsi ludzie w Holandii mają się ogólnie dobrze. Według World Happiness Report z 2020 roku Holandia zajmuje piąte miejsce wśród najszczęśliwszych krajów świata, a ogólna satysfakcja z życia osób starszych w tym kraju jest wysoka. Wynika to z kilku powodów, m.in z powodu silnego systemu opieki społecznej w kraju, który zapewnia wsparcie i bezpieczeństwo dla seniorów. Dodatkowo, Holandia jest bezpiecznym i przyjaznym miejscem do życia, z wysokim standardem życia i kulturą, która ceni sobie integrację i różnorodność. Starsze osoby w Holandii mają również dostęp do szerokiej gamy działań kulturalnych, zajęć i programów, które mogą zwiększyć ich poczucie samorealizacji i włączenia społecznego. Warto jednak pamiętać, że poziom szczęścia i zadowolenia z życia zależy od wielu czynników indywidualnych, a wyniki badań są jedynie ogólnym obrazem sytuacji.

 

Wnioski

Podsumowując, życie osób starszych w Holandii stoi na bardzo wysokim poziomie. Chociaż istnieją pewne wyzwania społeczne, takie jak samotność i ageizm, solidny system opieki społecznej, pomocy socjalnej i wysoki finansowy standard życia w tym kraju oznaczają, że starsi ludzie mogą przejść na emeryturę w komfortowych warunkach oraz mają dostęp do zasobów, których potrzebują, aby prowadzić satysfakcjonujące życie. Ogólnie rzecz biorąc, osoby starsze w Holandii są szczęśliwe, a zaangażowanie rządu tego kraju w integrację seniorów ze społeczeństwem oraz solidnie skonstruowane emerytury są czymś, czego inne kraje mogą się od Holendrów uczyć.

 

 

Kategoria