Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Ferie z wnukami - jakie dokumenty trzeba mieć

Śnieg

Wielkimi krokami zbliżamy się do ferii w naszym województwie. Planujecie spędzić ferie z wnukami? A może jeszcze, gdzieś  z nimi wyjechać? W takiej sytuacji warto zadbać, by dopełnić wszelkich formalności i móc decydować o wnukach we wszystkich sytuacjach.

Szczególnie jest to istotne, gdy wybieramy się z wnukami poza granice naszego kraju.

 

Ferie w kraju

W przypadku spędzania z wnukami ferii w kraju nie musimy dopełniać żadnych formalności. Prawo określa jedynie, że dziecko  - do 8 roku życia - musi być pod opieką innej osoby.

 

Ferie za granicą

Dziecko bez dodatkowych dokumentów może opuszczać kraj wyłącznie pod opieką obojga rodziców.

W przypadku podróży z dziadkami, poza typowymi dla wyjazdów za granice dokumentów takich jak paszport czy dowód osobisty dziecka, niezbędne jest specjalne upoważnienie. Bez niego kontrolujący  może nie tylko nie wyrazić zgody na taki wyjazd, ale także uruchomić tzw. child aler

 

Jakie dokumenty są niezbędne do podróży z dziadkami?

Oświadczenie rodziców, w którym wyrażona jest zgoda na wyjazd córki/syna za granicę i wskazana jest z imienia i nazwiska osób/osoby, które sprawują na dzieckiem opiekę, wraz z ich numerami dokumentów tożsamości oraz miejscem zamieszkania. Na dokumencie musi znaleźć się także numer paszportu lub dowodu  dziecka.

•          dokument musi również zawierać informacje, że osoby sprawujące opiekę (dziadkowie) są upoważnieni także do podejmowania podczas wyjazdu wszelkich decyzji  w sprawach dotyczących dziecka m.in. ewentualnego leczenia.

•          dokument musi być podpisany przez rodziców

•          dokument musi być potwierdzony notarialnie

 

Z potwierdzonym dokumentem należy udać się do tłumacza przysięgłego i dokument potwierdzony notarialnie przetłumaczyć na język urzędowy kraju, do którego udaje się dziecko razem z dziadkami.

Kategoria