Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Kalendarz wyborczy  2023

Napis na asfalcie; wybory.

15 października odbędą się wybory do parlamentu. Będziemy wybierać swoich przedstawicieli do sejmu i senatu. Co czeka nas po drodze? Poniżej prezentujemy najważniejsze daty w związku z wyborami  do parlamentu.

 

Od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.     

 

W tym czasie należy złożyć, zgodnie z potrzebami, następujące wnioski o:

  • wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
  • zmianę miejsca głosowania

 

Do dnia 6 września 2023 r. do godz. 16:00

Poznamy listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

 

Do dnia 15 września 2023 r.
  • Poznamy informacje o numerach i granicach obwodów głosowania
  • Dowiemy się, gdzie swoje siedziby będą miały obwodowe komisje wyborcze oraz które z nich będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Do dnia 2 października 2023 r.      
  • Musimy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, jeżeli jesteśmy wyborcą niepełnosprawnym, także, gdy potrzebujemy specjalnych nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Korespondencyjnie możemy także głosować, gdy mamy skończone 60 lat
  • W tym terminie trzeba również zgłosić zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego

 

Do dnia 5 października 2023 r.      
  • Okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, poinformują o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów
  • Podane zostaną także do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów

 

Do dnia 6 października 2023 r.      

Należy złożyć wniosek  o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

 

Do dnia 10 października 2023 r.    

Wyborcy przebywający za granicą muszą złożyć wnioski o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

 

W dniu 13 października 2023 r. o godz. 24:00     

Zakończona zostanie kampania wyborcza

 

W dniu 15 października 2023 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00     

Odbywa się głosowanie

 

Warto głosować. Warto mieć wpływ na to, kto będzie nas reprezentował w parlamencie. Warto pójść na wybory!