Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

O wolontariacie opiekuńczym rozmowy w Ciechanowie - relacja

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało w Ciechanowie w dniu 13 listopada br. konferencję pn. "Wolontariat opiekuńczy". Sala konferencyjna wypełniła się seniorami, przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej i lokalnych organizacji pozarządowych. Wszyscy ogromnie zainteresowani tematem ważnym i ogromnie ważną rolą wolontariuszy opiekuńczych dla osób starszych.

Podczas konferencji poruszone zostały następujące kwestie:

  • polityka senioralna na Mazowszu
  • na czym polega wolontariat opiekuńczy
  • jednostki samorządu województwa mazowieckiego a wolontariat
  • dobre praktyki - przykłady "z życia wzięte" realizacji wolontariatu opiekuńczego.

W konferencji uczestniczyła m.in. Elżbieta Bogucka (Pełnomocniczka Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej).

Czym jest wolontariat opiekuńczy

Wolontariusz opiekuńczy to osoba, która niesie bezpośrednią pomoc choremu oraz jego rodzinie. Do zadań wolontariuszy należą m.in.: pomoc podczas zabiegów pielęgnacyjnych, spożywania posiłków, towarzyszenie choremu i jego rodzinie, pomoc w drobnych pracach porządkowych, czytanie chorym książek lub gazet, towarzyszenie pacjentom poruszającym się na wózkach podczas spacerów. Wolontariusz opiekuńczy jest cennym wsparciem dla lekarzy, psychologów i pielęgniarek.

Wolontariat opiekuńczy jest odpowiedzią na potrzeby osób chorych, samotnych, starszych i niesamodzielnych. Największą wartością wolontariatu opiekuńczego jest obecność drugiego człowieka, wspólne spędzanie czasu i pomoc w codziennych czynnościach. Wolontariat opiekuńczy może być także wsparciem dla opiekunów rodzinnych osób chorych lub starszych. Oferując opiekę wyręczającą (wytchnieniową), czyli zajmując się podopiecznym przez jakiś czas w ciągu dnia, dajemy opiekunom czas na załatwienie spraw lub odpoczynek, którego wielu z nich tak bardzo potrzebuje.

 

Kilka słów o polityce senioralnej Mazowsza

Misją polityki społecznej samorządu Mazowsza jest dążenie do wzmacniania kapitału ludzkiego, społecznego i kulturowego w regionie oraz zapewnienie większej spójności społecznej poprzez rozwój inwestycji społecznych. Jednym z ważnych elementów tych działań jest troska o osoby starsze.

Istotą polityki senioralnej samorządu Mazowsza jest zapewnienie osobom starszym godnego starzenia się poprzez zaspokojenie ich różnych potrzeb. Wizją tej polityki jest poprawa jakości i satysfakcji z życia osób wchodzących w wiek senioralny, seniorów oraz ich opiekunów.

Działania regionalne samorządu na rzecz osób starszych, realizowane przez MCPS, są wykonywane w ramach wyznaczonych przez instytucje centralne odpowiedzialne za stanowienie prawa, w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi – powiatami i gminami. Ramy tej działalności określa Program Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2026.

 

Kategoria