Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Warsztaty dla seniorów.

Seniorzy uczestniczą w warsztatach.

30 listopada 2022 r. Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego z sukcesem zakończył tegoroczne zadania edukacyjno-aktywizacyjne dotyczące kompetencji cyfrowych na rzecz Seniorów. Planowano objąć nimi około 60 osób starszych i zrealizować 10 spotkań, ale podczas procesu rekrutacji zgłosiło się ponad 130 chętnych, stąd projekt został rozszerzony i zrealizowany ponadplanowo. W rezultacie w 11 zorganizowanych zajęciach prowadzonych przez ekspertów wzięło udział 110 Seniorów.

Zadanie publiczne „Senior ABC – Senior aktywny, bezpieczny, cyfrowy” (w skrócie: „Senior ABC”) – działania aktywizacyjne, Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego podjęła na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania „Senior ABC” były dedykowane dla Seniorów, tj. osób w wieku 55+.

Zadanie publiczne zrealizowano w celu zwiększenia samodzielności oraz aktywności seniorów i przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej. Do współpracy zgodnie z założeniami zaproszono inne organizacje społeczne i instytucje publiczne. W ramach zadania publicznego IBiRM przeprowadził spotkania informacyjne i zapoznawcze, warsztaty, zajęcia edukacyjne oraz integracyjno-networkingowych. Wszystkie wydarzenia miały na celu zaktywizowanie Seniorów w obszarze nowych technologii poprzez aktywne i bezpieczne korzystanie z Internetu na komputerach i/lub urządzeniach mobilnych. Eksperci IBiRM koncentrowali się na możliwościach udziału beneficjentów w różnych obszarach: zdrowego stylu życia, życia społecznego, kulturalnego, zawodowego, religijnego oraz towarzyskiego.

Działaniami objęto zrekrutowanych Seniorów gmin mazowieckich: miejsko-wiejskiej (Legionowo, Płońsk), wiejskiej (Sienno), a także z miasta Warszawy i okolic. Warto odnotować, że wśród beneficjentów spotkań były też osoby niepełnosprawne i wymagające specjalnej opieki, którą w projekcie sprawowali wolontariusze Instytutu.

Zakres merytoryczny warsztatów i spotkań dla Seniorów został zaprojektowany w oparciu o wcześniejsze zbadanie potrzeb w tym zakresie, po rozmowach z instytucjami związanymi z grupą docelową, rozmowami z ekspertami mającymi doświadczenie działań i szkoleń dla seniorów oraz o zebrane informacje i raporty instytucjonalne na poczet zbudowanej przez IBiRM platformy komunikacji dla seniorów. Scenariusze spotkań przewidywały wyposażenie Seniorów w konkretną wiedzę i podstawowe praktyczne umiejętności służące bezpiecznym zachowaniom w sieci.