Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Nie bądź obojętny wobec przemocy. Ruszyła nowa kampania

Międzynarodowy znak  zamykanej dłoni „Pomóż mi”.

W Warszawie ruszyła kampania „Sztuka reagowania na przemoc”. Jej głównym celem jest unaocznienie przemocy domowej i wyczulenie na wołanie o pomoc.

 

Kampania dotyczy głównie trzech grup osób zależnych:

•          osób starszych

•          dzieci

•          osób z niepełnosprawnościami.

 

W Warszawie w 2022 roku zgłoszono aż 6 467  osób doświadczających przemocy domowej. Niestety dane te świadczą o wzroście tego zjawiska w stosunku do roku poprzedniego.

Osoby zależne, często nie mają się jak bronić, a często my – najbliższe ich otoczenie: sąsiedzi, znajomi – jesteśmy dla nich jedynymi deskami ratunku.

 

Podstawowym celem kampanii jest uwrażliwienie społeczne oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy na sytuacje doznawania przemocy domowej przez osoby zależne.

Jak twierdzi zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra. – M.st. Warszawa stale świadczy pomoc osobom uwikłanym w przemoc domową. Mamy nadzieję, że również i ta kampania zaprocentuje większą wrażliwością na losy drugiego człowieka, zwłaszcza, jeśli pomocy potrzebuje dziecko, osoba z niepełnosprawnością czy senior.

 

Co zrobić jak jesteśmy świadkami przemocy?

Najlepiej zadzwonić na numer alarmowy 112 lub na najbliższy komisariat policji. Warto również zgłosić ten problem dzielnicowemu. Krzywda bezbronnych nie powinna pozostać bez naszego odzewu.

 

Bądź czujny

Podczas kampanii promowany jest również międzynarodowy znak  zamykanej dłoni „Pomóż mi”.

To zewnętrzny sygnał, który jest wołaniem o pomoc. Na całym świecie ten znak rozpoznawany jest jako dyskretna wiadomość informująca – nie jestem bezpieczny/ bezpieczna.

Jesteś świadkiem przemocy? Słyszysz – reaguj. Widzisz-reaguj. Osoby zależne liczą na Ciebie.