Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Jak prawidłowo sporządzić testament?

Napis: testament

Testament to coś o czym często zapominamy. Trudno nam się myśli, że kiedyś umrzemy. Warto jednak nie pozostawiać osób żyjących z kłopotem i nieporozumieniami dotyczącymi naszego majątku.

 

Kiedy testament jest ważny

 • Testament staje się ważny dopiero w momencie naszej śmierci. Dlatego całym majątkiem, także tym zapisanym w testamencie, możemy rozporządzać aż do swojej śmierci.
 • Testament to oświadczenie tylko jednej osoby. Co istotne nie mogą go spisać małżonkowie.
 • Musi być sporządzony przez osobę mającą zdolność do czynności prawnych (nie można być osobą ubezwłasnowolnioną)
 • Musi być sporządzony osobiście
 • Można go zmieniać, odwoływać, spisywać na nowo dowolną ilość razy.

 

Rodzaje testamentów

W Polsce występują dwa rodzaje testamentów:

 • zwykłe – własnoręczne, notarialne, allograficzne
 • szczególne - ustny, podróżny i wojskowy, które nie będą przedmiotem naszych dawnych rozważań

 

TESTAMENT WŁASNORĘCZNY

Ten rodzaj testamentu jest spisany odręcznie. To najprostsza, bezpłatna forma testamentu.  Testament nie musi być nikomu przekazany, ani nikt nie musi wiedzieć o jego powstaniu.

 

Bezwzględne warunki jego ważności:

 • w całości musi być sporządzony własnoręcznie
 • musi być podpisany własnoręcznie imieniem i nazwiskiem
 • musi zawierać własnoręcznie wpisaną datę sporządzenia nad podpisem

 

TESTAMENT NOTARIALNY

Sporządzany jest przez notariusza. To najbardziej bezpieczna forma przekazania spadkobiercom swojego majątku. Trzeba jednak udać się do notariusza i ponieść koszt jego sporządzenia.

 

TESTMANT ALLOGRAFICZNY

 To testament ustny, który wymaga obecności prezydenta miasta, burmistrza, wójta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków.

 

Treść testamentu:

 • wyraża ostatnią wolę
 • wskazuje spadkobierców
 • zawiera zapisy lub polecenia dotyczące majątku
 • może ustanawiać wykonawcę testamentu.

 

Kto dziedziczy z testamentu?

W testamencie możemy jako osobę dziedziczącą wskazać każdą osobę. Co ważne może to być ktoś z naszej rodziny albo zupełnie obca osoba, a także instytucja. Najlepiej wskazać imię i nazwisko osoby uprawnionej lub nazwę instytucji.

Majątek można przekazać jednej osobie lub rozdzielić go na wiele osób czy instytucji, w częściach równych bądź różnych.

 

Wydziedziczenie

Zgodnie z prawem, niezależnie od testamentu, są osoby dziedziczące po nas ustawowo.

Możemy takie osoby pozbawić prawa do tzw. „zachowku” powołując się jednak na konkretne uwarunkowania. Takie osoby nie otrzymują spadku ani nie mają żadnych roszczeń do niego.

 

Przyczyny wydziedziczenia:

 • uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, chodzi o takie zachowanie, którego osoba sporządzająca testament nie akceptuje np. nadużywanie alkoholu, ciągłe uchylanie się od pracy, zażywanie narkotyków, hazard itp.,
 • dopuszczenie się wobec spadkodawcy albo wobec najbliższej mu osoby przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci
 • uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych i ten stan musi trwać np. brak opieki czy kontaktów