Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Programy profilaktyczne dla seniora

Seniorzy w grupie.

Profilaktyka, szczególnie wśród seniorów, jest niezwykle istotna. Warto zapobiegać chorobom i postawić na ich wczesne wykrywanie.

Warto poddawać się okresowym kontrolom lekarskim oraz profilaktycznym badaniom.

 

Aktualnie możesz skorzystać z następujących programów profilaktycznych.

 

Program profilaktyki nowotworów skóry

Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy złośliwych chorób onkologicznych.

Jest ich kilka rodzajów, przy czym najczęściej diagnozowane są raki podstawnokomórkowe, płaskonabłonkowe oraz powszechnie znane czerniaki. Jeśli chcesz uniknąć nowotworu bezwzględnie unikaj opalania. , zaleca się:

 

Czy ten program jest dla Ciebie? Tak, jeśli:

  • masz 50-64 lata
  • masz ponad 65 lat i jesteś wciąż aktywny zawodowo

 

Co Cię czeka w ramach programu?

Konsultacja u lekarza POZ. W razie potrzeby lekarz skieruje Cię na:

  • badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty lub
  • badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty.

 

Program realizuje Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Profilaktyka reumatoidalnego zapalenia stawów

Program profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

RZS to przewlekła, układowa choroba tkanki łącznej. Jest najczęstszą zapalną chorobą reumatyczną (w Polsce ok. 400 tys. chorych). Postępujący proces zapalny błony maziowej prowadzi do zniszczenia, a także do występowania zmian pozastawowych oraz powikłań wielonarządowych, powodując przedwczesną śmierć.

 

Czy program jest dla Ciebie? Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

•          jesteś w wieku od 18 do 65 lat

•          odczuwasz dolegliwości bólowe ze strony stawów, które nie są spowodowane urazem

•          ból i obrzęk najbardziej nasilone są w godzinach porannych i towarzyszy im sztywność poranna trwająca powyżej godziny

•          Twoje stawy były lub są obrzęknięte.

 

Program realizuje Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher        

 

Program profilaktyki raka płuca

Rak płuc to największy zabójca spośród nowotworów. Mogłoby być inaczej, gdyby był wykrywany na wczesnym etapie. Najpierw rak atakuje miejscowo płuca.

 

Czy ten program jest dla Ciebie?

Tak, jeśli jesteś:

1) osobą w wieku 55–74 lat i:

•          palisz papierosy nałogowo – masz konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom, palisz paczkę dziennie od 20 lat, palisz 2 paczki dziennie przez 10 lat

•          nie udało Ci się rzucić palenia na więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji);

2) osobą w wieku 50–74 lat i:

•          palisz papierosy nałogowo – masz konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom, palisz paczkę dziennie od 20 lat, palisz 2 paczki dziennie przez 10 lat

•          nie udało Ci się rzucić palenia na więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji);

 

Gdzie się zgłosić?

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 

Co Cię czeka w ramach programu?

Po wizycie kwalifikującej lekarz skieruje Cię na niskodawkową tomografię komputerową.

Badanie będzie polegało na:

•          wykonaniu niskodawkowej tomografii komputerowej. Tomografia nie jest badaniem obojętnym dla zdrowia, jednak w tym wypadku dawka potencjalnie szkodliwego promieniowania jest bardzo niska

•          omówieniu wyników badania. Lekarz przekaże Ci również wskazówki, jak rzucić palenie i jak przeciwdziałać powstawaniu raka płuca.

 

Profilaktyka chorób kardiologicznych (KORDIAN)

Choroby układu sercowo-naczyniowego to grupa chorób, które rozwijają się długo, często z tego powodu, że pacjent prowadził niezdrowy tryb życia, a w konsekwencji dochodzi do tak groźnych sytuacji, jak zawał, udar lub niepełnosprawność w wyniku ich powikłań.

 

Czy ten program jest dla Ciebie?

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

•          masz powyżej 18 lat

•          podejrzewano u Ciebie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

•          w ciągu ostatnich 5 lat nie leczyłeś się z powodu choroby układu sercowo-naczyniowego

•          nie korzystasz z Programu Chorób Układu Krążenia realizowanego przez NFZ.

 

Program realizuje Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

Co Cię czeka?

Konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne:

•          Najpierw lekarz na podstawie badania wstępnego i pomocniczych badań diagnostycznych, takich jak np. EKG, oceni, z jakiej części programu odniesiesz największą korzyść.

•          Możesz się spodziewać m.in. następujących badań diagnostycznych:

o          badanie EKG w stanie spoczynku

o          badanie lipidogramu

o          pomiar glukozy

o          obliczenie wartości GFR wg MDRD

o          porada specjalistyczna/kardiologiczna

o          diagnostyka genetyczna techniką NGS – badanie probanta

o          diagnostyka kaskadowa krewnych pacjenta z FH- sekwencjonowanie techniką Sangera.

•          Możesz się spodziewać m.in. następujących badań diagnostycznych:

o          Wszyscy pacjenci będą korzystać z porad edukacyjnych dotyczących możliwości poprawy jakości życia poprzez zmianę diety i aktywności fizycznej.

 

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Zmiana stylu życia oraz wczesna diagnostyka mogą odwrócić ten niekorzystny trend.

 

Czy program jest dla Ciebie

Program profilaktyki ChUK jest dla Ciebie, jeśli spełniasz wszystkie te warunki:

  • masz od 35 do 65 lat
  • nie masz cukrzycy, przewlekłej choroby nerek, rodzinnej hipercholesterolemii ani niektórych chorób układu krążenia (jeśli na nie chorujesz, dowiesz się od lekarza, czy możesz wziąć udział w programie)
  • nie korzystałeś lub nie korzystałaś z badań w ramach tego programu w ciągu ostatnich 5 lat.

 

Kto i gdzie realizuje program?

Program jest realizowany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie poradnie podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek realizacji programu.

 

Co Cię czeka w ramach programu?

Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia.

 

Program profilaktyki gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną, która może dotknąć każdego z nas. Często bywa wykrywana przypadkowo. Należy do grupy chorób społecznych związanych z warunkami życia (mieszkanie, odżywianie, wypoczynek) oraz pracy.

 

Czy program jest dla Ciebie

Tak, jeżeli jesteś osobą dorosłą, u której dotychczas nie rozpoznano gruźlicy, ale miała bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę.

Albo

jesteś osobą, u której stwierdzono przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka:

•          bezrobocie

•          bezdomność

•          niepełnosprawność

•          obciążenie długotrwałą chorobą

•          uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

 

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez wszystkie pielęgniarki POZ.

 

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)

Szacuje się, że ponad 9 mln dorosłych Polaków pali papierosy, a 60 tys. z nich umiera rocznie przedwcześnie z powodu chorób z nim związanych. Dlatego tak ważna jest pomoc osobom palącym w rzuceniu nałogu. Każdy palacz, zwłaszcza między 40 a 65 rokiem życia, powinien sprawdzić stan zdrowia swoich płuc. 

 

Czy program jest dla Ciebie?

Tak, jeżeli masz więcej niż 18 lat i palisz papierosy lub inne wyroby tytoniowe, a zwłaszcza jeżeli jesteś w średnim wieku (między 40 a 65 lat) i nie miałeś w ramach programu profilaktyki POChP wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy oraz nie zdiagnozowano u Ciebie wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

 

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) realizują wybrane placówki POZ, które mają podpisaną w tym zakresie umowę z NFZ.

 

https://pacjent.gov.pl/program-profilaktyczny/program-profilaktyki-chorob-odtytoniowych

Kategoria