Przepraszamy, musisz włączyć JavaScript, aby odwiedzić tę stronę.

Mazowsze dla Seniorów 2023

Uśmiechnięci seniorzy.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m.st. Warszawy pomoc finansową dla 100 zadań będących inicjatywą rad seniorów!

 

Samorząd Mazowsza dofinansował w sumie 100 inicjatyw rad seniorów łączną kwotą 2 420 584,02 zł.

 

W tym roku zdecydowano się przyznać środki nowym inicjatywom, jak i tym, które będą miały w tym roku swoją kontynuację.

 

Dofinansowanie  na kontynuacje działań na rzecz seniorów dostała m.in. gmina Żyrardów i Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Żyradów

W tym roku dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego po raz kolejny odbędą się Żyrardowskie Dni Seniora.

W zeszłym roku impreza debiutowała, a jej organizatorzy  w dniach 29 września – 1 października przygotowali dla osób starszych  wiele ciekawych wydarzeń promujących aktywność oraz wspierających osoby starsze w ich środowisku zamieszkania.

Odbyła się senioriada sportowa, warsztaty tematyczne, targi senioralne, a nawet konferencja podczas której dyskutowano o potrzebach i działaniach poprawiających życie seniorów.

 

M.ST.WASZAWA

II Forum Środowisk Senioralnych

W zeszłym roku to istotne wydarzenie odbyło się we wrześniu z inicjatywy Małgorzaty Żuber-Zielicz – Przewodniczącej Warszawskiej Rada Seniorów. Celem Forum jest porozumienie i integracja środowiska seniorów wokół wspólnych spraw. Spotkanie miało formułę hybrydową i dało możliwość środowiskom senioralnym wypowiedzenia się na kluczowe dla nich tematy.

W tym roku – dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego – dyskusja i wprowadzenie zmian znowu będzie możliwe.

 

Pełną listę gmin, które otrzymały dofinansowanie znajdą Państwo w załączeniu.

 

 

Kategoria